Apeniny a střední Itálie

 

 

Cestopisná přednáška

APENINY a STŘEDNÍ ITÁLIE

Přednáška je k dispozici na diapozitivech

Střední Itálie je oblastí obrovského množství historických měst s mnoha památkami od antiky po současnost. Zavítáme do Toskánska, Umbrie a Abruz, abychom spatřili ty nejkrásnější z nich. Nad městy a vesnicemi se majestátně zdvihají Apeniny – více než 1.400 km dlouhé, převážně vápencové pohoří, které se táhne napříč celým italským poloostrovem. Krasové planiny se závrty, jeskyně a soutěsky, travnaté pláně i monumentální skalní štíty, pod kterými se volně pasou koně, krávy i ovce. Pod horami pak malebné kamenné vesničky, v nichž dosud dýchá atmosféra středověku.

 Pohoří Gran Sasso  Tosco-Emilianské Apeniny
 Centrální Apeniny - Corno Grande

texty a foto © Milan Jána

 Máte-li zájem o tuto cestopisnou besedu, napište mi!
 
 
 

© Milan Jána 2008 - 2024, Tel.: +420 732 240 685, e-mail: tulaknacestach@atlas.cz
žádná část tohoto webu nesmí být stahována, kopírována, převzata ani jinak prezentována bez písemného souhlasu autora

aktualizováno: 20.03.2024 22:02:36