Gruzie

                                                                                                                        

Cestopisná přednáška

GRUZIE

putování pravlastí vína, unikátních památek a nádherných hor

Přednáška je k dispozici v digitální podobě

V oblasti, kde dnes leží Gruzie bývala podle antických legend bájná Kolchida, do které se plavil hrdina Iásón za Zlatým rounem. Také je to země, která jako druhá na světě přijala křesťanství (mnohem dříve než Řím) a která díky tomu oplývá množstvím pravoslavných kostelů, klášterů i unikátních skalních měst. Země, která v minulosti trpěla pod nadvládou Peršanů, Turků a v neposlední řadě i Rusů. Země neuvěřitelně pohostinných obyvatel a nádherné přírody. Během besedy se podíváme, jak se putuje po horských stezkách Velkého Kavkazu mezi vesnicemi s opevněnými rodovými věžemi ve Svanetii, Tušetii a Chevsuretii. Navštívíme také doposud turisty téměř nedotčený Malý Kavkaz a národní park Borjomi-Kharagauli. Věděli jste, že Gruzie je pravlastí vinné révy, jejíž pěstování zde začalo už před více než 8000 lety? Tohle vše, ale i mnohem víc se můžete dozvědět právě na této přednášce. 

   
   

 

 


texty a foto © Milan Jána

Máte-li zájem o tuto cestopisnou besedu, napište mi!

© Milan Jána 2008 - 2024, Tel.: +420 732 240 685, e-mail: tulaknacestach@atlas.cz
žádná část tohoto webu nesmí být stahována, kopírována, převzata ani jinak prezentována bez písemného souhlasu autora

aktualizováno: 02.05.2024 08:35:46