Přihláška na výpravu do Pyrenejí

Přihláška na turistickou výpravu PYRENEJE - nejkrásnější jednodenní túry centrální částí hor

pro 1 osobu

Přihlášku prosím vyplňte v češtině, s diakritikou. Položky označené * jsou povinné. Pokud je vás více, vyplňte za každou osobu samostatnou přihlášku. Pokud nárokujete některou ze slev, zaškrtněte to také v přihlášce. 

Vaše osobní údaje, které uvedete v této přihlášce (včetně případných, citlivých údajů), slouží pouze pro účely realizace této turistické výpravy a souvisejících služeb a pro lepší komunikaci s Vámi. Můžete si být jisti, že Vaše údaje jsou u mě v naprostém bezpečí. Autor stránek je řádně zaregistrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Seznamte se prosím, se zásadami zpracování osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy, a jsou tedy v souladu nejen se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ale i s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 


Závazná přihláška na turistickou výpravu Pyreneje - nejkrásnější jednodenní túry pro 1 osobu

Termín výpravy *
 
Vyberte velikost vaší skupiny *
 
 
 
 
Při cestě autobusem do Pyrenejí budu nastupovat (vystupovat) v:  *
 
 
 
 
Nárokuji následující slevu (lze vybrat i více možností - viz sekce Slevy):
 
 
 
 
 
 
Budu platit: *
 
 
Chcete-li, napište doplňující informace (např. zájem o zkrácení nebo prodloužení programu, platby fakturou, společná adresa pro zasílání pošty, apod.)

Osobní údaje

Titul
Jméno a příjmení *
Rodné číslo *
Ulice, číslo popisné *
Obec, město *
PSČ *
Číslo pasu nebo OP, se kterým budete cestovat *

Kontakt na Vás

Telefon (nejlépe mobilní), na kterém jste k zastižení: *
E-mail: *
Máte-li nějaké zdravotní omezení, uveďte je, prosím
Jsem si vědom(a) toho, že *
 
Prohlašuji, že *
 
Opište číslo

© Milan Jána 2008 - 2024, Tel.: +420 732 240 685, e-mail: tulaknacestach@atlas.cz
žádná část tohoto webu nesmí být stahována, kopírována, převzata ani jinak prezentována bez písemného souhlasu autora

aktualizováno: 02.05.2024 08:35:46